История

 

"МБПЛР- Стамболийски" ЕООД гр. Стамболийски е правоприемник на Общинска болница гр.Стамболийски. Началото на организираното медицинско обслужване на населението в гр.Стамболийски се поставя през 1918 г. чрез разкриване на частен кабинет от фелдшера Димитър Кръстев. Важното местоположение на селището, развитието на промишлеността, интензивното селско стопанство и търговията довеждат до концентриране на население, което налага пловдивският околийски лекар да разкрие нови здравни служби и да ги окомплектова с персонал. Така през 1932 г. се създава първата здравна служба, в която работят лекар, медицинска сестра, акушерка и санитарка.

През 1956г. се слага начало на градската болница с вътрешно, детско, родилно, гинекологично, хирургично отделения, клинична лаборатория и рентгенов сектор.

Към 1996г. болницата разполага с 56 легла. През 1997 г. броят на леглата се увеличава на 100 и се създава рехабилитационно отделение.

От 2000 година Общинска болница гр.Стамболийски се преобразува в търговско дружество- “СБДПЛ-Стамболийски” ЕООД гр.Стамболийски. Във връзка с изменение в Закона за лечебните заведения от 04.12.2015 г., наименованието на болницата се променя в „Многопрофилна болница за продължително лечение – Стамболийски” ЕООД.

Капиталът на дружеството е собственост на Община Стамболийски.

От 15.07.2016 г. болницата става за продължително лечение и рехабилитация „МБПЛР”.

“МБПЛР- Стамболийски” ЕООД гр. Стамболийски е лечебно заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват лечение и рехабилитация на пациенти, които имат нужда от продължително възстановяване на здравето и лица с хронични заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарат, изискващи грижи за поддържане на задоволително телесно и психическо състояние, които цели не могат да се постигнат в домашна обстановка. Болните се насочват от МБАЛ, където са провеждали активно лечение, а също и от личните лекари и специалисти от извънболничната помощ, когато амбулаторно провежданото лечение не е довело до очаквания резултат. В лечебното заведение се извършва лабораторна; рентгенова и ехографска диагностика; амбулаторна и стационарна физикална и рехабилитационна медицина; диагностика и продължително лечение на заболявания по нервни болести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С цел повишаване качеството на рехабилитационните услуги и осъвременяване на медицинската апаратура, болницата закупи Система за магнитотерапия MAG30 с кушетка.

 

Oфициалното откриване на обновеното отделение по Образна диагностика

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

 

 

 

РЗИ Пловдив;:

тел.032/64-42-03,

032/64-42-12,;

032/64-42-00

 

 

Полезни връзки