Д-р Мария Ганчевска – Царева – Управител, специалност: Вътрешни болести, Кардиология, Обществено здраве и здравен мениджмънт, курс по Ехокардиография, Велоаргометрия, има възможност за осъществяване на Холтер ЕКГ и Холтер артериално налягане

 

 

Д-р Иванка Димитрова – Лекар/Началник ОФРМ, специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация, курс по Лазертерапия

 

 

Д-р Даня Анг. Иванова-Тименова – Лекар ФРМ, мануална терапия и иглотерапия

 

Д-р Генка Стоянова Шопова - Лекар Вътрешни болести, специалност: Вътрешни болести и Обща медицина, курс по абдоминална ехография, курс по гастроентерология, курс по палеативни грижи при онкоолни в терминален стадии

Д-р Ивайло Константинов Тошев - Лекар Нервни болести, специалност:Нервни болести

 

 

 

Д-р Здравко П. Тарълов – Лекар/Началник Клинична лаборатория, специалност: Клинична лаборатория и Спортна медицина

 

 

Д-р Христо Атанасов Пашов – Лекар образна диагностика, специалност: Рентгенология, курс Абдоминална ултразвукова диагностика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С цел повишаване качеството на рехабилитационните услуги и осъвременяване на медицинската апаратура, болницата закупи Система за магнитотерапия MAG30 с кушетка.

 

Oфициалното откриване на обновеното отделение по Образна диагностика

 

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

 

 

 

РЗИ Пловдив;:

тел.032/64-42-03,

032/64-42-12;

032/64-42-00

 

Полезни връзки