Полезни връзки в Интернет


Министерство на Здравеопазването (МЗ)


Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)


Нацонален Осигурителен Институт (НОИ)


Справка за здравно осигуряване


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)


Български Лекарски Съюз (БЛС)


Български Червен Кръст (БЧК)


Националния център по здравна информация (НЦЗИ)


Регионална здравна инспекция (РЗИ) Пловдив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С цел повишаване качеството на рехабилитационните услуги и осъвременяване на медицинската апаратура, болницата закупи Система за магнитотерапия MAG30 с кушетка.

 

Oфициалното откриване на обновеното отделение по Образна диагностика

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

 

 

 

РЗИ Пловдив;:

тел.032/64-42-03,

032/64-42-12,;

032/64-42-00

 

 

Полезни връзки