Структура

 

 

 

„МБПЛР- Стамболийски” ЕООД се състои от три функционално обособени блока в две бази. Лечебната дейност се осъществява в следните структури /отделения и клинико-диагностикни структури/ с нива на компетентност, както следва:

І. Консултативно-диагностичен блок /КДБ/ - База 2

    1. Регистратура

 • Приемно-консултативни кабинети:

  - кабинет по физикална и рехабилитационна медицина 

            - кабинет  по нервни болести

  - ЕМГ  кабинет 

ІІ. Стационарен блок с 45 болнични легла, разположен сред голям, добре поддържан парк.

А. Отделения с легла

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - ІІ-ро ниво на компетентност – 40 легла; База 2/ул. Марица/,  етаж І

Б. Отделения без легла :

Отделение по образна диагностика – І-во ниво на компетентност  /Рентген и ехографски кабинет/ - База 1/бивша Поликлиника/, етаж 2

В. Клинико-диагностични структури:

Клинична лаборатория – І –во ниво на компетентност – База 1/бивша Поликлиника/, етаж 2

Г. Отделения за продължително лечение

Отделение за продължително лечение   по нервни болести   – 5 легла, База 2/ул. Марица/, Етаж 2,

   III. Административно- стопански блок:

   • Административен блок: /База 1/
 • Управител
 • Счетоводство
 • Човешки ресурси, информационно осигуряване

 

2.Стопански блок : /База 2/

  • Болнична кухня
  • Болнична пералня
  • Централна стерилизационна / ЦССМ/
  • Транспорт, склад

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

 

С цел повишаване качеството на рехабилитационните услуги и осъвременяване на медицинската апаратура, болницата закупи Система за магнитотерапия MAG30 с кушетка.

 

Oфициалното откриване на обновеното отделение по Образна диагностика

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

 

 

 

РЗИ Пловдив;:

тел.032/64-42-03,

032/64-42-12,;

032/64-42-00

 

 

Полезни връзки