„МБПЛР - Стамболийски” ЕООД има сключени договори с РЗОК-Пловдив за оказване на болнична и извънболнична медицинска дейност, както следва:

Клинични пътеки:

 1. КП № 257- „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо /хронично/ вегетативно състояние „ – /пациенти под и над 18 г. възраст/
 2. КП № 258 – „ Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система” -  /пациенти под 18 г. възраст/
 3. КП № 259 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система – /пациенти под 18 г. възраст/
 4. КП № 260 -  Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа – /пациенти под и над 18 г. възраст/
 5. КП № 261 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни  увреждания и спинална мускулна атрофия – /пациенти под и над 18 г. възраст/
 6. КП № 262 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система - /пациенти под и над 18 г. възраст/
 7. КП № 263 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система - /пациенти под и над 18 г. възраст/
 8. КП № 265 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателния апарат – /пациенти под и над 18 г. възраст/
 9. КП №999 – Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

Амбулаторни процедури:

1.АПр № 29 – Поетапна вертикализация и обучение в ходене /93.22/

Медико-диагностична дейност:

1. Клинична лаборатория

2. Образна диагностика и ехографска

Специализирана извънболнична медицинска помощ:

           1.Пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”

 

Какво трябва да знаете преди да постъпите в лечебното заведение?
Постъпването Ви в болницата става с талон „Направление за хоспитализация” в планов порядък. Вие можете да бъдете насочен за лечение при нас от личен лекар, специалист от извънболничната помощ, други лечебни заведения /МБАЛ/. Вашият личен лекар или специалист от извънболничната помощ може да уговори деня и часа на първоначален преглед в консултативно - диагностичния блок на болницата. Нашият специалист ще определи кога ще постъпите в съответното отделение и ще запише датата за прием в „Направлението за хоспитализация” и "Лист на чакащите пациенти" .
При приемането лекарят ще обсъди с Вас вашето лечение и рисковете на лечението. Ако сте съгласени с предложеното от лекаря лечение или откажете да се лекувате, Вие ще подпишете декларация.

 

Какво плащаме в болницата?

Задължително здравно осигурените лица за всяко посещение при лекар и за всеки ден болнично лечение - виж актуална информация ТУК
Лицата, който са освободени от заплащане на потребителска такса задължително представят доказателствен документ!
При изписване от лечебното заведение всеки пациент ще получи документ (фактура с касова бележка) при направени от него заплащания.

Какво трябва да носите със себе си в лечебното заведение?

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • направление бл. МЗ-НЗОК №7 с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване;
  • епикриза от болничното заведение/МБАЛ, в която пише, че лицето се насочва за стационарна физиотерапия и рехабилитация или Амбулаторен лист от специалист от извънболничната помощ
  • за КП № 263: ЕМГ с давност шест месеца;
  • за КП № 265: рентгенова снимка, КАТ/ЯМР изследване с давност 24 месеца. При диагнози с код М 51.1 – ЕМГ с давност шест месеца;
  • лична карта ;
  • рецептурна книжка / ако има такава/;
  • решение на ТЕЛК /ако има такова/;
  • лична амбулаторна карта – ако желаете Болничен лист;
  • документ от Бюрото по труда – ако сте трайно безработен;
  • служебна бележка – ако сте медицински специалист ;
  • финансов документ – ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за 2016 календарна година.
  • медикаменти, които са ви предписани и приемате към момента
  • лични вещи – тоалетни принадлежности и др.


  Какво не трябва да носите?
  - алкохол;
  - лесно развалящи се хранителни продукти;
  Персоналът на болницата не носи отговорност за загубени или откраднати непредадени вещи. 

  Режим на болните в отделението

  В деня на вашето постъпване Вие ще бъдете запознат с вътрешния ред на отделението.
  За вашето здраве ще се грижи екип от лекари, медицински сестри, рехабилитатори и санитари.

  Права и задължения на пациента?
  Ако имате оплаквания, без да се притеснявате може да подадете жалба до Началника на отделението, Управителя на болницата или друга институция. Можете да ползвате специално поставените за това кутия и тетрадка.
  Пациентите трябва да знаят, че болницата пази информацията за тях и лечението им в специализирана система.
  Тази система предлага най-доброто, от което се нуждае пациентът и служи за нуждите на здравеопазването. Информацията се счита за поверителна и не може да бъде предоставяна на лице, което не е ангажирано с прякото лечение на пациента.

  Относно пушенето?
  Много се надяваме да не пушите през целия престой в заведението, което ръководството приветства.

  Време за посещение
  Времето за свиждане с близките е строго регламентирано - ден четвъртък и неделя от 14.00 часа до 16.00 часа. В други дни и часове посещения се правят само с разрешение на дежурния лекар.

  При изписването?
  За изписването Ви от болницата ще бъдете уведомени предварително. Ако желаете ще уведомим и близките Ви.
  Лекуващият лекар ще напише епикриза за личния Ви лекар, отностно проведеното лечение.
  Уверете се, когато напускате отделението, че имате:
  - всички необходими лекарства, от които се нуждаете;
  - всички медицински уверения, за които сте настоявали;
  - датите и времето за два предстоящи контролни прегледи;
  - някой, който да Ви придружи до дома, ако имате нужда от това (можете да ползвате линейка по предписание на лекуващия Ви лекар).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

С цел повишаване качеството на рехабилитационните услуги и осъвременяване на медицинската апаратура, болницата закупи Система за магнитотерапия MAG30 с кушетка.

 

Oфициалното откриване на обновеното отделение по Образна диагностика

 

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

 

 

 

РЗИ Пловдив;:

тел.032/64-42-03,

032/64-42-12,;

032/64-42-00

 

 

Полезни връзки